Facebook Facebook
 

Podmínky využívání

 

1.0 - Základní ustanovení

1.1 - Zde uvedené podmínky upravují vztah mezi Poskytovatelem služby a Uživatelem. Podmínky nabývají platnosti dne 22. 4. 2013, stávající hráči akceptují tyto podmínky přihlášením do hry.

1.2 - Poskytovatel a Uživatel se zavazuje řídit se těmito podmínkami.

1.3 - Poskytovatel služby je server Thenora, http://thenora.cz a sub-domény.

1.4 - Uživatelem je fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která vyplní objednávku na webových stránkách Thenora.cz či jejich sub-doménách, potvrdí porozumění a souhlas s těmito podmínkami a do smluveného data zaplatí objednávku.

1.5 - Uživatel se při souhlasu s těmito podmínkami zavazuje, že rozumí a souhlasí se všemi těmito podmínkami.

1.6 - Pokud Uživatel nebude dodržovat tyto podmínky, Poskytovatel má právo odstavit či zrušit poskytované služby, bez možnosti náhrady.

1.7 - Odstavením poskytované služby se rozumí znemožnění přístupu Uživatel k poskytované službě, či úplné vypnutí služby.

1.8 - Zrušením služby se rozumí, úplné smazání dat se službou související.

1.9 - Uživatel odpovídá za všechny škody a je povinen uhradit veškeré škody, které způsobil používáním služby v rozporu s těmito podmínkami nebo podmínkami smluvené písemně mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
 
 

2.0 - Dobíjení herní měny (Safírů)

2.1 - Platba proběhne výhradně dle pokynů umístěné na webu Thenora.cz nebo částkou vloženou na účet či Paypal Poskytovatele. Dobitím herní měny se rozumí dobití safírů do světa Thenora.cz na účtu Uživatele a potvrzením dobití za objednané safíry.

2.2 - Dobití provedené pokyny jinými než jsou na webu Thenora.cz nebo sub-doménách Thenora.cz nebude akceptována a nebude se na ni vztahovat jakákoliv reklamace.

2.3 - Při špatném zadání uživatelského jména, při dobití SMS platbou, bude po ověření emailovou adresou provedena reklamace.

2.4 - Každý uživatel, který dobíjí safíry souhlasí s tím, že safíry dobíjí jako dar a dobrovolně, bez nátlaku třetí osoby a ze své vlastní vůle.

2.5 - Uživatel, kterému nebude dokázána prokazatelná vada, nemá právo na vrácení peněz, viz. bod 2.4.

2.6 - Neúpěšné dobití třetí osobou, například za určitý item ve hře nemá nárok na podporu.

2.7 - Všechna osobní data z dobíjení prostřednictvím jakýchkoliv metod uživatelů jsou zabezpečena v naší databázi.

2.8 - Při dobíjení službou Paypal a neuvedení Uživatelského jména do popisku bude emailu, ze kterého peníze přišly vráceno 80% z přijaté částky.

2.9.1 - Uživatel, který dobíjí herní měnu SMS platbou souhlasí jak s podmínkami našimi, tak s podmínkami poskytovatele SMS plateb (http://mobilniplatby.cz) a při dobíjení Slovenskými platbami (http://mobilniplatby.sk).

2.9.2 - Uživatel, který dobíjí herní měnu prostřednictvím služby Paypal souhlasí jak s podmínkami našimi, tak s podmínkami služby Paypal (http://paypal.com).

Reklamace - Uživatel, který žádá chce zažádat o reklamaci musí sdělat důvod a maximum informací a to pouze na emailovou adresu info@thenora.cz. Uživateli, který pošle žádost o reklamaci na jinou službu, než je email info@thenora.cz nebude vyhověno a žádost se nebude řešit. Při odesílání reklamace je nutné zaslat uživatelské jméno účtu, důvod reklamace a maximum informací pro ověření reklamace.
 
 

3.0 - Technická podpora a komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem

3.1 - Veškerá komunikace, pokud nebude smluveno jinak, probíhá elektronickou poštou.

3.2 - Pro komunikaci mezi Uživatelem a Poskytovatelem slouží výhradně emailová adresa info@thenora.cz.

3.3 - Uživatel bere na vědomí, že veškerá komunikace se uchovává k případnému pozdějšímu řešení problémů.

3.4 - Uživatel souhlasí s tím, že objednané služby je schopen plně spravovat a má k tomu patřičné schopnosti.

3.5 - Podpora Poskytovatele má právo podávat Uživateli jen základní informace týkající se problému Uživatele.

3.6 - Pokud Uživatel bude vyžadovat zásah technika, či nastavení některé ze služeb, které primárně Poskytovatel neposkytuje, má právo Poskytovatel požadovat po Uživateli smluvenou částku za úkony provedené technikem či Poskytovatelem.

3.7 - Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nemusí reagovat na vulgární zprávy ze strany Zákazníka.
 
 

4.0 - Poruchy a odstávky

4.1 - Poruchou, se rozumí poškození serveru či nefunkčnost služby způsobenou Poskytovatelem.

4.2 - Poskytovatel nezodpovídá za ztrátu dat při poruše, či zásahu třetí stranou.

4.3 - Plánované odstávky vždy Poskytovatel uvede na svých webových stránkách nebo na stránkách společnosti facebook.

4.4 - Poskytovatel nezodpovídá za způsobené poruchy a odstavení služeb třetí stranou.

4.5 - Odstávky (Údržby) jsou prováděny jednou týdně a to každou neděli v 15:00. Pokud bude stanoveno jinak je na administrátorech, kdy určí údržbu či odstávku.
 
 

5.0 - Ochrana dat a osobních údajů

5.1 - Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních dat a údajů Poskytovatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5.2 - Za veškeré osobní data a údaje schraňována Uživatelem na jeho účtu, si odpovídá sám Uživatel.

5.3 - Uživatel bere na vědomí, že při jakémkoliv porušení, či samotnému vyžádání k tomu určenými státními orgány, Poskytovatel poskytne osobní údaje a data bez dodatečného souhlasu Uživatele.
 
 

6.0 - Závěrečná ustanovení

6.1 - Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.

6.2 - Uživatel se vždy musí vždy řídit právě platnými podmínkami. Staré podmínky při změně již nemůže Uživatel nijak uplatňovat.

6.3 - Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla a pokyny, které jsou uvedeny u jednotlivých služeb na webových stránkách Poskytovatele a jeho sub-doménách.
Copyright & Created by Thenora © 2012 - 2017