Facebook Facebook

Autorská právaPředmět:

Právo autorské vztahující se k názvu a obsahu webových stránek serveru „Thenora.cz“, dále jen „Thenora“.

Dílo:

1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné umělecké či vědecké dílo, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). Dílem je v tomto případě zejména dílo slovesné vyjádřené řečí a písmem či jinými prostředky.

2) Název a předmět autorského práva je duševním vlastnictvím fyzické osoby, žijící na území České republiky.

3) Název „Thenora“ nebo „Thenora.cz“ ve smyslu slovesném vyjádřeném řečí a písmem či jinými prostředky je originální, bez souhlasu autora názvu dále nešiřitelné, nekopírovatelné a nezměnitelné. Jakékoli plagiátorství, zesměšňování či jiné změny v názvu a šíření bez souhlasu autora, fyzické osoby vlastnící název a předmět autorského práva, je zakázán.
Copyright & Created by Thenora © 2012 - 2017